中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
TỰA

Những người ở thế giới nhân loại, do quá nhiều người chưa hiểu quy tắc của đại vũ trụ, dù là biết cũng rất là ít.
Sở dĩ giữa vũ trụ có thể duy trì lẫn nhau, là nhờ sức hút của âm dương điều hòa cân bằng! Quy tắc của sức hút âm dương, khi từ hành tinh rút nhỏ đến mỗi gia đình, thể hiện ra rất rõ trong môi trường cư trú của họ - đó chính là nguyên lý của phong thủy học.
“Phong thủy học” là bảo vệ môi trường học thật sự, càng quan trọng hơn bảo vệ môi trường đối với sông ngòi không khí trên đời. Và muốn biết cái lợi và cái hại của việc bảo vệ môi trường, thì phải nghiên cứu sâu vào để biết phong thủy học rốt cuộc có mối quan hệ lành dữ như thế nào đối với hạnh phúc của nhân loại, đến lúc đó tin rằng quý vị cũng sẽ không bài xích “Phong thủy học” nữa!
Lành dữ họa phúc của quy tắc vũ trụ là công bằng, vấn đề không ở bạn “Tin hay không tin”, mà ở chỗ bạn “Biết hay không biết!” Đã biết thì rất dễ tránh điều dữ mà đón nhận điều phúc, đó tức là trí tuệ thật! Ngược lại, nếu không biết quy tắc này, thì hậu quả thật đáng lo!
Bất kể bạn là quan lớn hiển quý hay là phàm phu bá tánh như thế nào đều không tránh khỏi vấn đề lành dữ họa phúc gia cư.
Bất kể bạn là cao tăng đại đức khai ngộ v.v. cũng không tránh khỏi vấn đề hiện thực gia cư.
20 năm như một ngày đã trôi quá rất nhanh, rốt cuộc đã kết bao nhiêu thiện duyên và ác duyên đều không thể tính được, chỉ có thể nói – lấy lương tâm đạo đức để làm việc, luôn luôn làm cho không hổ thẹn với tấm lòng.
Cho nên tôi mang những chứng minh thể nghiệm thực tế 20 năm nay viết ra hết , không cầu mong gì hơn là cầu mong quý vị bình an, xã hội hài hòa, nhân loại hòa bình .
Càng nguyện muôn dân trên thế gian nhà nhà đều có thể từ “Cải thiện cái ở”, tiến tới được bình an, mọi người đều có thể có tâm trạng thanh tịnh theo đạo và theo đuổi quang minh và hạnh phúc.
Hy vọng quý vị trân trọng cuốn sách này, càng có thể dùng để làm trấn gia chi bảo và nam châm hạnh phúc, đọc bất cứ lúc nào, sẽ đến với điều lành mà tránh được điều dữ!


網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法