中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
HƯỚNG BẾP

Lành dữ của hướng bếp, liên quan đến bình an một nhà, nhất là bình an của chủ nhân nữ, đó là học thuyết của phong thủy đời xưa, bởi vì bếp xưa có miệng lò bếp, lửa phun ra từ miệng lò bếp khi nấu cơm, có thể tạo nên lành dữ họa phúc, hiện đại đều là lò gas, miệng lò là phun lửa lên trên, cho nên không có việc miệng lò. Nhưng chỉ cần chú ý vị trí đặt bếp là được.
1. Mặt lò không hướng về cửa hoặc cửa nhà vệ sinh.
2. Nếu như có miệng lò, miệng lò không được hướng về phía 9, 5 Huyền không ái tinh.
3. Nếu như có miệng lò, nên hướng về phía 3, 4, 7, 6, 8, 2, 1 Huyền Không Ái tinh là lành.
4. Miệng lò không được hướng về tủ lạnh, nóng lạnh không hòa tổn thương khí quản.
5. Miệng lò không được hướng về cửa phòng ngủ, người ở phòng đó sẽ bị cảm nhiều.
6. Miệng lò không được hướng trái với hướng nhà, nhiều cãi vã thị phi, không đồng lòng.
7. Miệng lò không cần phải kỵ với hướng Đông, hướng Bắc, đó là cách nói vô tri.
8. Miệng lò mới không được đối diện miệng lò cũ, mẹ chồng con dâu bất hòa.
9. Miệng lò không phải chú ý hướng Đông Tây tứ mệnh, vì thuyết pháp là ở vận hành.
10. Miệng lò không hướng về miệng thoát nước nhà bếp.

網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法