中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
Lời giới thiệu

“ Trải qua bao biến động của thời gian, phong thủy vẫn còn nguyên là một triết thuyết và có thể được áp dụng trong mọi nền văn hóa và tồn tại song hành với mọi tín ngưỡng của dân gian “.
Thực vậy, tiết lý phong thủy thường được đón nhận bởi những ai nhận ra rằng khung cảnh sống xung quanh tác động đến họ và thấy rằng cần phải làm điều gì đó để cải thiện cuộc sống của họ.
Hiểu biết về phong thủy có thể giúp chúng ta tự đặt mình vào những vị trí có lợi nhất trong môi trường sống của mình. Việc chọn nơi làm nhà và văn phòng cũng như cách thiết kế nội thất sẽ ảnh hưởng đối với mỗi chúng ta theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.
Nhưng việc áp dụng đúng thuật phong thủy vào thực tế đời sống đòi hỏi người thực hiện phải có kỹ năng và để thích hợp với hoàn cảnh của một địa điểm hay cá nhân nào thì các nguyên lý của nó không thể vận dụng một cách qua loa, đại khái.
Tác phẫm Diễn Đàn Dương Trạch Phong Thủy học của Hỗn Nguyên Thiền sư Duy Tân Tôn là một công trình nghiên cứu có giá trị về phong thủy học nó vừa mang tính khoa học vừa kết tinh từ thực tiễn trong cuộc sống mà trong suốt mấy thập niên tác giả đã trải nghiệm và công phu biên soạn cốt để “ nhà nhà đều có thể tự “ Cải thiện cái ở “, tiến tới được bình an, mọi người đều có thể có tâm trạng thanh tịnh theo đuổi quang minh và hạnh phúc”. Điều quan trọng là tác phẫm này ấn hành để làm công đức chứ không vì lợi ích riêng tư.

Thượng tọa Thích Trí Thắng
( Phó Trưởng Ban Trị sự PGVN tỉnh Quảng Ngãi )

網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法