中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
ĐỒ CỔ

Các quý vị, các quý vị có biết, đồ cổ trong nhà có phải là vật sưu tầm thực sự, hoặc là mua phải gia thần, miếu thần của kẻ trộm bán lại không? Hãy chú ý! Nhiều người sưu tầm tượng Phật đồ cổ, vì thế mà trở nên cả nhà không yên, đó là kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cung cấp cho các quý vị ưa thích đồ cổ tham khảo. Nếu như là, kẻ trộm chuyên môn thích trộm cắp đồ cổ tượng Phật của người ta, các người cũng nên hỏi lương tâm, nếu không thì thiên lý báo ứng là rất khó chịu đựng.
1. Đồ cổ là chứng minh tốt nhất biểu hiện chuyện đời vô thường. Các quý vị, cố gắng tu hành còn có giá trị lịch sử hơn so với sưu tầm đồ cổ.
2. Đồ cổ tốt xấu không thể chứng minh giá trị của người sưu tầm, bởi vì lòng của người sưu tầm ngày đêm dây dưa với tiền bạc.
3. Rất nhiều đồ cổ mang theo ngoại linh, bởi vì đồ cổ có cái là từ mã xưa đào ra, cũng có cái đào trộm.
4. Từng thấy một nhà sưu tầm đồ cổ họ Lâm, bệnh hoạn quanh năm, rất là đau khổ, được tiên Phật chỉ thị, đại ngộ hóa giải mới được cứu giải, vì sao lại khổ như vậy.
5. Đồ cổ nhất là tượng Phật càng nên chú ý, nếu không thì tội ác tày trời, thật không đáng.
6. Có những nhà sưu tầm đồ cổ, ngày đêm ăn ngủ không yên, sợ bị mất, sợ bảo quản không tốt v.v. loại người đó là đáng thương nhất thế giới.
7. Hàm ý của đồ cổ là để chúng ta tưởng nhớ tư tưởng nhân văn và từ bi của cổ thánh tiên hiền, càng hiểu rõ tiến hóa của nhân loại, đó là quá khứ, và hiện tại chúng ta, nên nắm bắt từng khắc từng giờ trước mắt, để cho tâm hồn thụ hưởng tâm trạng yên tịnh không tham, không lấy, làm một người vui vẻ, cố gắng tu hành, truyền chính pháp trên thế gian, đó mới là đồ cổ bất sinh bất diệt trong tương lai, nếu không thì dù bạn có đồ cổ đầy thế giới, cái đổi lại là sợ hãi, không tri túc, kết quả tâm hồn không yên mà thôi, sao phải khổ như vậy?
8. Người sưu tầm đồ cổ, nên tịnh tâm lãnh ngộ hàm ý của thành phẩm, tiến tới làm lời ghi nhớ cảnh báo cho mình.
9. Đồ cổ đã sưu tầm tốt nhất là dùng bút lông mới chấm châu sa đỏ nơi không ảnh hưởng mỹ quan của đồ cổ, và dùng vải nhung đỏ hoặc giấy đỏ lót đáy, như vậy có thể giữ bình an.
10. Đồ cổ mang về nhà, tốt nhất có thể đặt ở nơi an toàn hoặc trên sân thượng ngoài nhà, có thể phơi nắng, dùng giấy đỏ lót đáy, đặt trên bàn, phơi ánh nắng ở ngoài ba ngày, phơi sương thiên nhiên ba đêm, sau đó mang vào nhà, hay là ít nhất một ngày một đêm, như vậy nhà mới được bình yên.
11. Tôi khuyên những người sống xa hoa, các bạn nếu khi dùng một phần tiền cho việc cứu trợ những người khó khăn, tin rằng lòng tư bi đó sẽ càng có giá trị so với sưu tầm đồ cổ, và công đức có thể truyền đến ngàn năm.

網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法