中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC

Quỷ cốc tiên sư khai thị rằng:
Người có thể không tin phong thủy, nhưng
Người đã sống trong phong thủy. Nên
Người có thể không tin phong thủy, nhưng
Người vẫn được ân huệ của phong thủy, bất cứ người nào cũng không thể phủ nhận.
Hôm nay
Hỗn Nguyên từ khi truyền đạo “Dịch Kinh phong thủy học” đến nay, đã trải qua 21 năm thời gian, đã kết thiện duyên cũng có cả vài trăm ngàn người.
Nhất là, từ ngày 2.2.1998, trong chương trình truyền hình Đài Loan “Nhìn mọi mặt về Dịch Kinh phong thủy”, đã truyền khắp thập phương diệu pháp Dịch Kinh và phong thủy được phước âm của diệu pháp, số lượng không sao kể hết.
Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của Hỗn Nguyên phải thực hiện, thực ra cũng không nói được là công đức gì. Hỗn Nguyên hy vọng có một ngày diệu pháp này được truyền khắp nơi hữu duyên trên thế giới, mọi người đều được tâm pháp của Quỷ Cốc Tử phù hộ, nhà nhà bình yên, hạnh phúc, quang minh, thì Hỗn Nguyên đã mãn nguyện!
Sách này từ khi phát hành đến nay, đã phát hành trên một triệu cuốn, đều là in tặng miễn phí.
Do nhân duyên ngày 1.1.2003 Hội nghiên cứu học thuật Quỷ Cốc Tử tổ chức “Đại hội giao lưu thế giới hòa bình – Hội nghiên cứu
học thuật Quỷ Cốc Tử hai bờ”, sách này sửa đổi thiết kế bìa sách, để đáp ứng tính thần của hội giao lưu, nhưng nội dung vẫn giống với sách cũ.
Nội dung của sách này chữ nghĩa đơn giản rõ ràng, là cuốn sách tốt mọi người đều có thể tiếp thu, nhất là việc cải thiện phong thủy nhà ở, trợ giúp rất lớn, xin mọi người hãy trân trọng, và cùng giúp in, khiến cho diệu pháp có thể truyền bá phổ biến trên thế gian, thì công đức vô lượng vậy.
Hỗn Nguyên viết ngày 1.12.2002


網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法