中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
TỰA 1

Những người không có trí tuệ mà mê tín phong thủy ắt sẽ giao cho đất tất cả niềm tin hy vọng của cả cuộc đời. Và những người gọi là không mê tín phong thủy, họ luôn tự cho là đúng, cho dù tai họa không ngừng, cũng hoàn toàn không chấp nhận thuyết phong thủy, đó là ếch ngồi đáy giếng thật đáng thương! Thực ra mê tín và không mê tín đều không phải là người thật sự có trí tuệ, một là vô trí, một là tự cho mình giỏi lắm, hai là loại người đó càng đáng thương hơn những người vô tri.
Hai thứ “Phong”, “Thủy” vốn là nguồn gốc của vạn pháp đại vũ trụ. Phong là không khí, trong hư không không có không khí, người và vạn vật thì không thể sinh tồn. Thủy tức nước là nguồn duy trì sinh mạng của vạn sinh vạn vật. Phong giống như hít thở, nhiệt độ và tư tưởng của con người, thủy lại giống như máu và trí tuệ của con người, con người nếu như không có hít thở và máu, thì ắt sẽ không phải là người nữa mà là xác chết, huống hồ bốn giả hợp lớn của đại vũ trụ là không thể thiếu sự hợp nhất của hai thứ phong, thủy, mới có thể nảy sinh sinh vật vô lượng vô biên.
Tiết thay, nhược điểm của con người chính là dưới tình trạng vô tri, đã gây nên nhiều vết đen vô tri không thể xóa đi một cách mù quáng, cứ phê bình phong thủy là mê tín!
Hôm nay, xuất bản sách này là để nhắc nhở những người hữu duyên, môi trường cư trú và không gian sinh hoạt của chúng ta, phải làm thế nào cho hợp với quy luật của vũ trụ, tức là đạo lý “Thuận trời thì hưng thịnh, nghịch trời thì diệt vong”. Khi quý vị có gia đình an khang và hài hòa, mới có thể có tâm trí theo đạo, nếu không thì dù bạn nói hết tất cả diệu pháp, chỉ là một nhà diễn thuyết không thực tế mà thôi.
Hy vọng quý vị trân trọng cuốn sách này, càng có thể dùng để làm trấn gia chi bảo và nam châm hạnh phúc, đọc bất cứ lúc nào, sẽ đến với điều lành mà tránh được điều dữ!

網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法