中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
TỰA 2

Thế giới Tây phương cực lạc là thế giới mà A di đà Phật đại từ đại bi tu hành thành tựu.
Thế giới trong tâm linh này, do mọi người phát ra từ trong tâm linh thanh tịnh không phiền não và khổ não. Đó là thế giới của thần Phật; thế nhưng, nhân loại trên thế gian – chúng ta, cũng có thể sáng tạo thế giới thanh tịnh tốt đẹp, giống như quốc gia Thụy Sĩ.
Chỗ khác nhau giữa thế giới nhân loại với thế giới tâm linh, là ở chỗ lòng kiên trì của nhân loại không đủ, luôn luôn là qua loa, chỉ lo bản thân mình, lòng ích kỷ quá nặng. Và thế giới của thần Phật, họ vốn đều là có ánh sáng bao dung, không có lòng bài xích, chống đối, cho nên, có thể sáng tạo thế giới thanh tịnh hoàn mỹ. Đó là chỗ khác nhau giữa người với thần Phật.
Những người ở thế giới nhân loại, do quá nhiều người chưa hiểu quy tắc của đại vũ trụ, dù là biết cũng rất là ít.
Sở dĩ giữa vũ trụ có thể duy trì lẫn nhau, là nhờ sức hút của âm dương điều hòa cân bằng! Quy tắc của sức hút âm dương, khi từ hành tinh rút nhỏ đến mỗi gia đình, thể hiện ra rất rõ trong môi trường cư trú của họ - đó chính là nguyên lý của phong thủy học.
“Phong thủy học” là bảo vệ môi trường học thật sự, càng quan trọng hơn bảo vệ môi trường đối với sông ngòi không khí trên đời. Và muốn biết cái lợi và cái hại của việc bảo vệ môi trường, thì phải nghiên cứu sâu vào để biết phong thủy học rốt cuộc có mối quan hệ lành dữ như thế nào đối với hạnh phúc của nhân loại, đến lúc đó tin rằng quý vị cũng sẽ không bài xích “Phong thủy học” nữa!
Lành dữ họa phúc của quy tắc vũ trụ là công bằng, vấn đề không ở bạn “Tin hay không tin”, mà ở chỗ bạn “Biết hay không biết!” Đã biết thì rất dễ tránh điều dữ mà đón nhận điều phúc, đó tức là trí tuệ thật! Ngược lại, nếu không biết quy tắc này, thì hậu quả thật đáng lo!

網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法