中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
NGUYỆN VỌNG VÀ THÔNG ĐIỆP

Xuất bản cuốn sách này không phải là để ràng buộc cái tâm của quý vị, không phải là để vạch trần sở tại bất an của quý vị, càng không phải lấy sách này để làm tuyên truyền quảng cáo cho chính mình, cũng không phải tạo nên sự sợ hãi cho quý vị.
Tuy môi trường cư trú của quý vị cũng khó tránh khỏi một vài cái không lý tưởng mà trái với quy tắc vũ trụ, những điều đó không phải là lỗi của quý vị, mà là do quý vị đã sơ sót chưa nghiên cứu “Môi trường học” . Hôm nay nhà ở của quý vị đã có vài chỗ giống như sách này, quý vị không phải phiền não sợ hãi, mà là phải vui mừng mới đúng.
Đứng về “Mặt quang minh tích cực” mà nghĩ, những việc không như ý trong quá khứ, có lẽ từ hôm nay sẽ được cải thiện, càng có thể nhân cơ hội hiểu rõ việc “Điều hòa” và “Mất điều hòa” giữa vũ trụ, có thể bỏ đi tư tưởng sai lệch “Tự mình là đúng”.
Đứng về “Mặt tiêu cực” mà nghĩ, từ trong môi trường “Mất điều hòa”, chính xác thể nghiệm được cách bố trí sắp xếp của nhà ở có mối quan hệ mật thiết đối với hạnh phúc của con người, tiến tới cải thiện và được bình an, thì quý vị có thể bảo vệ gia đình mà không tổn hại đến người khác, trong tương lai có cơ hội còn có thể giúp đỡ người khác, mọi người như vậy, mọi nhà như vậy, quốc gia xã hội nhân loại đều có thể sống trong yên tâm hạnh phúc, thì thế giới cũng tức là thế giới của Phật, cũng tức là thế giới vương quốc, thì thiên hạ có thể thái bình! Như vậy, A di đà Phật ban tên sách này là “Thế giới Phật thanh tịnh”.
Cho nên, cuốn sách này không phải chỉ vạch trần chỗ sai mà khiến cho quý vị lo lắng, mà đồng thời chỉ dẫn sửa chữa để đến với điều lành mà tránh được điều dữ! Đây mới là ý vốn có của ấn phẩm cứu thế thật sự này, nếu không thì bản thân tôi viết cuốn sách này chẳng khác gì sẽ trở thành thủ phạm của nguồn náo loạn xã hội, tội đó tôi làm sao chịu nổi! Nay, tôi xin thanh minh ở đây.

Thuyết minh ghi chú:
Cuốn sách này là sách học cho lớp nghiên cứu phong thủy học niên khóa 1992.
Cuốn sách này là bảo điển dương trạch hiếm có trên đời.
Cuốn sách này giữ bản quyền, không được in lậu, sẽ bị truy cứu.
Tôn chỉ của cuốn sách này nhằm giúp ích cho chúng sinh, hoan nghênh trợ in khai độ rộng rãi cho người hữu duyên!

網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法