中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
ĐỊNH NGHĨA PHONG THỦY

Phong và thủy, vốn là nguồn cội của sự điều hòa đại vũ trụ, giống như trong cơ thể con người có máu và hít thở, nếu khi phủ định tính quan trọng của máu và hít thở, thì người đó sẽ là một bệnh nhân thần kinh.
Nhà ở hoặc vật kết cấu cũng có hệ thống máu và hít thở, trong một căn họ ắt có cửa và lối đi, cho nên cửa và lối đi là đường thủy, và tác dụng của cửa đối đi, là tác dụng đối lưu điều tiết không khí, không khí đó là phong. Phong tức là “Không”, “Thủy” tức là “Sắc”, nên như Tâm Kinh có nói rằng “Không tức là sắc, sắc tức là không”. Tiếc thay một số người vô tri, lại định nghĩa “Phong thủy học” là “Thuyết mê tín”, chúng sinh đáng thương biết bao!
Một ngôi nhà nếu như không có cửa và lối đi và không khí, ắt sẽ không ở được người, nếu như có người cho rằng coi trọng cửa lối đi điều hòa không khí là mê tín, vậy thì, ngũ tạng, miệng và hậu môn, đường ruột của người là để làm gì? Cho nên, hôm nay tôi rất thành khẩn rất thịnh trọng nhắc nhở những người vô tri đáng thương, xin hãy đừng nói bậy trước khi “Đại giác đại ngộ”, nếu không các người chỉ có chuốc vạ vào mình mà thôi.
Các luận điểm của cuốn sách này đều có khoa học, vật lý học, thiên văn học, điện từ trường v.v. chứng thực không sai, sau đó mới viết ra, tuyệt đối không phải là dùng luận điệu yêu mà để mê hoặc quần chúng, nếu có lời nhảm, đó là tội ác tày trời, bản thân tôi là không thể chịu nỗi! Tôi chỉ là muốn giải quyết những khổ não của đại chúng với tấm lòng thành khẩn của tôi!
Cho nên, Phong thủy học là khoa học, lý tính, và là trí tính, không chút nào mê tín, hy vọng người hữu duyên có thể đọc nhiều, lãnh ngộ thấu triệt, sau đó ứng dụng vào trong nhà của quý vị. Tin rằng trong nhà của quý vị ắt sẽ vì thế mà cải thiện nhiều chỗ không điều hòa, mà đạt được trọn vẹn cả nhà, đó là nguyện vọng trong đáy lòng của tôi.

網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法