中華文化道統 大家學易經 復習網
QUỶ CỐC TỬ TÂM PHÁP TẠI ĐÀI
DIỄN ĐÀN DƯƠNG TRẠCH PHONG THỦY HỌC
CÁC DANH TỪ VỀ PHONG THỦY

I. Thanh long phương: Là phía tay trái của người (Khi người ngồi trong nhà nhìn ra ngoài phía tay trái gọi là “Long biên”. Tức là bên thanh long.
1. Ở sóng điện là điện dương là thiện, là quang minh.
2. Nên cao không nên thấp. Nên động, biểu thị nhiều quý nhân tương trợ, chủ nhà sức khỏe tốt , có quyền lực.
3. Nếu phía trái thấp thì vị trí chủ nhân không chính, văn xương yếu, con trai không có quý nhân, chủ nhân cũng không có uy quyền.
II. Bạch hổ phương:
1. Là phía tay phải của người (Khi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài phía tay phải) cũng gọi là “Hổ biên” tức bên cọp.
2. Ở đường từ lực của từ trường sóng điện là điện cực âm, là ác, là đen tối. Nên thấp, không nên cao. Nên tĩnh, không nên động.
3. Bạch hổ phương nhà ngẩng đầu hoặc trở đầu, biểu thị tiểu nhân đang được thế, khi dễ chủ nhân, trẻ em trong nhà không vâng lời, tánh tình nóng nảy hung dữ, thường làm ra những hành vi xấu không ngờ, trong sự nghiệp dùng người khó quản lý, khách hàng đối tác thường khinh chủ, tiêu thụ sản phẩm thường có vấn đề. Trong nhà đổ máu nhiều, thuốc men bất ly thân, nhất là phụ nữ bệnh nhiều, tâm trạng khó yên, tánh nóng nảy, thường hay cãi nhau, cả nhà lộn xộn.
4. Bạch hổ phương cao gặp nhiều kẻ ác, nếu như cơ quan công sở bạch hổ phương ngẩng đầu, cũng phần nhiều khách khinh chủ, việc tố tụng không ngừng.
5. Bạch hổ ngẩng đầu, công ty nhà máy sự nghiệp phần nhiều vỡ nợ không đòi được.
6. Bạch hổ ngẩng đầu, nhân viên cổ đông trong công ty ắt sẽ nhiều không hợp tác.
III. Châu tước: Là nơi đối diện với nhà.
IV. Huyền võ: Phía sau lưng nhà dựa núi.
Bốn tên gọi trên nên nhớ kỹ, mới dễ hiểu nội dung thảo luận dưới đây.

網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
行動版 | 電腦版 版權聲明 2004.01 開台

【混元禪師法語】 今天誦經沒 小陽宅(多國語言版) 唯心念佛機 唯心聖歌 世界和平推手(多國語言版) 世界和平促進會(多國語言版) 妙法普傳補遺 唯心電視網路直播 道場資訊 易經開課資訊 視頻@YouTubeKu 複習網 Brush Up !
唯心經藏 大藏經 妙法普傳 易經自修資料 董公選擇日要覽 易經心法入門 混元妙法恭錄
工廠風水經 陰宅風水經 三世因果經
唯心天下事(影片) 唯心天下事(文字) 安心真經 第二期世界華人養賢班 陽宅風水學傳法講座 易經風水面面觀 我家的風水 大地風水
加入桌面的方法